Twister
Fungujeme beze změn. Náš tým prodeje i továrna jsou připraveny vám pomoci.

FAQCo je WEEE?

WEEE je zkratka pro 'Waste Electrical and Electronic Equipment'. Směrnice WEEE upravuje nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními.

Co upravuje směrnice WEEE?

Směrnice WEEE upravuje:

Směrnice WEEE se týká elektrických a elektronických zařízení v kategoriích uvedených níže a s napětím do 1000 V pro střídavý proud a do 1500 V pro stejnosměrný proud.
  • Velké domácí spotřebiče
  • Malé domácí spotřebiče
  • Výpočetní a telekomunikační technika
  • Spotřební elektronika
  • Osvětlovací zařízení
  • Elektrická a elektronická zařízení
  • Hračky, vybavení pro volný čas a sport
  • Lékařská zařízení
  • Monitorovací a řídící zařízení
  • Automaty.

Odpovědnost Flashbay jako výrobce:

Směrnice WEEE stanovuje:

Pokud vyrábíte elektrická nebo elektronická zařízení, musíte veškeré zboží označit symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Tento symbol musí být viditelným, čitelným a trvalým označením vašeho produktu. Záměrem je napomáhat oddělování elektrických a elektronických zařízení od jiného odpadu. Jen ve výjimečných případech, kdy je produkt příliš malý k přímému označení, lze označení vytisknout na obal, návod k použití nebo záruční list. Toto označení musí dále obsahovat identifikační symbol výrobce, podle něhož jej lze snadno identifikovat (obvykle logo nebo název značky). Obdélník pod symbolem popelnice ukazuje, že se produkt objevil na trhu po 13. srpnu 2005.