FAQZáruka společnosti Flashbay

Poskytuje společnost Flashbay záruku na všechny produkty?
Ano, na všechny produkty uvedené na webu Flashbay se vztahuje záruka na bezvadnost materiálu a zpracování v době dodání.

Jak dlouhá je záruční doba po dodání u různých kategorií výrobků?
Prohlédněte si prosím tabulku níže, která uvádí všechny kategorie našich produktů a jejich záruční doby.

Typ produktu Délka záruky
USB flash disky 10 let
Napájení 2 roky
Audio 2 roky
Nádobí na nápoje 2 roky
Gadgety 2 roky
Pera 1 rok
Tašky 1 rok
Čepice 1 rok
Příslušenství 1 rok

U dárkových sad se záruka vztahuje na jednotlivé položky v dárkové sadě samostatně, jak je uvedeno výše.
U roušek je zaručeno, že v době dodání neobsahují žádnou vadu materiálu nebo zpracování, ale po otevření obalu se na ně žádná záruka nevztahuje.

Na co se záruka vztahuje?
Záruka se nevztahuje na opravu, náhradu nebo výměnu produktů v případech, kde je poškození úmyslné nebo vzniklo v důsledku zanedbání, nesprávného použití, nehody, úpravy, nevhodného fyzického nebo provozního prostředí, nesprávné údržby nebo selhání způsobeného produktem, za který společnost Flashbay nenese odpovědnost. Škody způsobené běžným opotřebením (včetně poškození zboží s vlastním brandingem) jsou rovněž vyloučeny.
  • USB flash disky: Selhání nebo nežádoucí fungování jsou vyňaty, pokud jsou produkty používány se specializovaným nebo zakázkovým hardwarem či softwarem nebo jsou používány v jiných aplikacích, než je obecné ukládání nekritických dat.
  • Nádobí na nápoje: Jsou vyňaty škody způsobené abrazivními chemikáliemi, abrazivními metodami čištění a myčkami nádobí.
  • Pera: Inkoustové kazety jsou považovány za spotřební materiál. Záruka se vztahuje pouze na tělo pera.
  • Tašky: Poškození způsobené přetížením je vyňato.
  • Čepice: V důsledku opakovaného použití lze předpokládat změny tvaru, které jsou vyňaty.