FAQZáruka společnosti Flashbay

Poskytuje společnost Flashbay záruku na všechny produkty?
Ano, na všechny produkty uvedené na webu Flashbay se vztahuje záruka na bezvadnost materiálu a zpracování v době dodání.

Jak dlouhá je záruční doba po dodání u různých kategorií výrobků?
Prohlédněte si prosím tabulku níže, která uvádí všechny kategorie našich produktů a jejich záruční doby.

Typ produktu Délka záruky
USB flash disky 10 let
Napájení 2 roky
Audio 2 roky
Nádobí na nápoje 2 roky
Gadgety 2 roky
Pera 1 rok
Tašky 1 rok
Čepice 1 rok
Zápisníky 1 rok
Příslušenství 1 rok

U dárkových sad se záruka vztahuje na jednotlivé položky v dárkové sadě samostatně, jak je uvedeno výše.

Na co se záruka vztahuje?
Záruka se nevztahuje na opravu, náhradu nebo výměnu produktů v případech, kde je poškození úmyslné nebo vzniklo v důsledku zanedbání, nesprávného použití, nehody, úpravy, nevhodného fyzického nebo provozního prostředí, nesprávné údržby nebo selhání způsobeného produktem, za který společnost Flashbay nenese odpovědnost. Škody způsobené běžným opotřebením (včetně poškození zboží s vlastním brandingem) jsou rovněž vyloučeny.
  • USB flash disky: Selhání nebo nežádoucí fungování jsou vyňaty, pokud jsou produkty používány se specializovaným nebo zakázkovým hardwarem či softwarem nebo jsou používány v jiných aplikacích, než je obecné ukládání nekritických dat.
  • Nádobí na nápoje: Jsou vyňaty škody způsobené abrazivními chemikáliemi, abrazivními metodami čištění a myčkami nádobí.
  • Pera: Inkoustové kazety jsou považovány za spotřební materiál. Záruka se vztahuje pouze na tělo pera.
  • Tašky: Poškození způsobené přetížením je vyňato.
  • Čepice: V důsledku opakovaného použití lze předpokládat změny tvaru, které jsou vyňaty.
  • Zápisníky: Na škody způsobené rozlitím jídla, pití a/nebo tekutin nebo obecnou neopatrností se pojištění nevztahuje.