O násZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o nás

flashbay.cz („tato webová stránka“) je webová stránka provozovaná společností Flashbay Electronics Europe Limited a Flashbay Limited („my, naše, nám“).

Flashbay Electronics Europe Limited je registrován v Ireland pod číslem 616387 firmy. Sídlo společnosti: 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

Flashbay Limited je registrován v Anglii a Walesu pod číslem 04676938 firmy. Sídlo společnosti: 6 Fountain Centre, Imperial Wharf, London SW6 2TW.

Kontaktovat nás můžete telefonicky: +44(0) 207 371 7333, na e-mail: contactdtsnpia@flashbay.com.

Ředitelem společnosti Flashbay Electronics Europe Limited je pan Stephen Webster. Řediteli společnosti Flashbay Limited jsou pan Stephen Webster a pan Ieuan Williams.

Společnost Flashbay se zabývá pouze prodejem mezi společnostmi (B2B) a neprodává jednotlivým spotřebitelům.

Jako správce vašich údajů dodržujeme právní předpisy o ochraně údajů v Irsku, Velké Británii a obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje v průběhu obchodování s vaší společností nebo organizací.

Osobní údaje, které v průběhu podnikání s vaší společností nebo organizací shromažďujeme

V průběhu poskytování služeb vaší společnosti nebo organizaci můžeme shromažďovat, používat, ukládat a převádět následující typy osobních údajů:

 • Identifikační údaje: včetně vašeho jména, prostředního jména a příjmení.
 • Kontaktní údaje: včetně e-mailové adresy, firemních adres, fakturačních adres, dodacích adres a telefonních čísel.
 • Údaje o transakcích: včetně podrobností o platbách za produkty a služby, které od nás vaše společnost nebo organizace nakupuje.
 • Technické údaje: včetně adresy internetového protokolu (IP), typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, typů a verzí modulů prohlížeče, operačního systému a platformy a dalších technologií v rámci zařízení používaných pro přístup na naše webové stránky.
 • Údaje o využití: včetně toho, jak využíváte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje: včetně vašich preferencí při přijímání marketingových zpráv a vašich komunikačních preferencí.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Během poskytování služeb vaší společnosti nebo organizaci se osobní údaje shromažďují následujícími způsoby:

 • Přímá interakce: osobně, telefonicky, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem, když pokládáte dotaz nebo provádíte transakce za naše produkty a služby.
 • Automatizované technologie: když používáte naši webovou stránku, abyste zjistili informace nebo si zakoupili naše produkty a služby.
 • Od třetích stran: při kontrole našich produktů a služeb na webových stránkách pro kontrolu třetích stran.

Jak využíváme osobní údaje v průběhu podnikání s vaší společností nebo organizací?

Během poskytování služeb vaší společnosti nebo organizaci se osobní údaje používají následujícími způsoby:

Účel/Aktivita Druh údajů Právní základ pro zpracování
Za účelem prvního kontaktování ohledně požadavků vaší společnosti nebo organizace Identita
Kontakt
Technické
- Souhlas; a/nebo
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (odpovědi na dotazy vaší společnosti nebo organizace)
Za účelem zpracování a doručení objednávky vaší společnosti nebo organizace Identita
Kontakt
Platba
Technické
- Plnění smlouvy s vaší společností nebo organizací; a/nebo
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (zpracování a doručení objednávky vaší společnosti nebo organizace); a/nebo
- Za účelem dodržení zákonné povinnosti
Za účelem správy vztahu s vaší společností nebo organizací, což může zahrnovat:
- Kontaktování za účelem kontroly předběžných objednávek zadaných vaší firmou nebo organizací
- Opětovná spolupráce vaší společnosti nebo organizace v případě budoucích potřeb
- Upozornění vaší společnosti nebo organizace o změnách našich produktů, služeb nebo zásad
Identita
Kontakt
Platba
Technické
Použití
Marketing a komunikace
- Plnění smlouvy s vaší společností nebo organizací; a/nebo
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (kontaktování vaší společnosti nebo organizace za účelem kontroly předběžných objednávek, navázání budoucí spolupráce a vylepšení našich standardů zákaznických služeb); a/nebo
- Oprávněné zájmy vaší společnosti nebo organizace (upozornění vaší společnosti nebo organizace na změny našich produktů, služeb nebo zásad); a/nebo
- Za účelem dodržení zákonné povinnosti.
Za účelem reakce na stížnosti, soudní žaloby nebo vybrání nesplacených dluhů Identita
Kontakt
Platba
Technické
Použití
Marketing a komunikace
- Za účelem dodržení zákonné povinnosti; a/nebo
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (zajištění vhodného vyřešení vašich stížností, vykonání a obhájení soudních žalob a vybrání nesplacených dluhů).
Správa a ochrana našeho podnikání a našich webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostingu dat) Identita
Kontakt
Platba
Technické
Použití
Marketing a komunikace
- Za účelem dodržení zákonné povinnosti; a/nebo
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (provozování našeho obchodu, webových stránek a technických služeb, zabránění podvodům).
Za účelem poskytování relevantního obsahu a inzerce na webových stránkách a analýzy nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám nabízíme Identita
Kontakt
Platba
Technické
Použití
Marketing a komunikace
- Nutnost pro naše oprávněné zájmy (analýza toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, jejich rozvoj, růst podnikání a zdokonalení naší marketingové strategie).
Za účelem využití analýzy dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností Identita
Kontakt
Platba
Technické
Použití
Marketing a komunikace
Nutnost pro naše oprávněné zájmy (analýza zákaznického využití, aktualizace našich webových stránek, rozvoj našeho podnikání a zdokonalení naší marketingové strategie).
Chcete-li zobrazit recenze, které zveřejníte o našich produktech a službách, na webových stránkách pro kontrolu třetích stran Identita
Platba
Nutné pro naše oprávněné zájmy (podporujeme kvalitu našich produktů a služeb).
Chcete-li zobrazit obsah, který zašlete na náš blog Identita
Kontakt
Technické
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zobrazit obsah, který chcete sdílet na našem blogu).

Změna účelu

Vaše osobní údaje použijeme pouze k výše uvedeným účelům, pokud rozumně neusoudíme, že je musíme použít z jiného důvodu, který je však v souladu s původním účelem. Potřebujete-li vysvětlení ohledně způsobu, jakým je nové zpracování údajů kompatibilní s původním účelem, kontaktujte nás prosím.

Budeme-li vaše osobní údaje potřebovat pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme právní základ, který nám toto využití umožňuje. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovat v souladu s výše uvedenými pravidly bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to zákon vyžaduje nebo povoluje.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a na této webové stránce najdete veškeré aktualizace. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 25. května 2018.

Marketing třetích stran

Vaše osobní údaje nebudou předány organizacím třetích stran za účelem jejich marketingu.

Odkazy nebo data třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a/nebo aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení vašich údajů. Nad těmito webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a za jejich zásady ochrany osobních údajů neneseme zodpovědnost. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů jednotlivých webových stránek, které navštívíte.

Ochrana údajů

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly náhodně ztraceny, použity nebo zpřístupněny neoprávněným způsobem, změněny nebo zveřejněny. Přístup k vašim osobním údajům také omezujeme pouze na zaměstnance, poradce, obchodní partnery a dodavatele, kteří je potřebují. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy za účelem řešení jakéhokoli podezření na únik osobních údajů a pokud to od nás bude zákonně vyžadováno, budeme vás a jakéhokoliv příslušného regulátora o tomto úniku informovat.

Sdílení osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Pod značkou Flashbay provozujeme několik subjektů, včetně Velké Británie, USA, Austrálie, Číny a Filipín. Poskytování služeb vaší společnosti nebo organizaci může vyžadovat asistenci nebo práci provedenou více subjekty společnosti Flashbay a v případech sdílení údajů s jinými subjekty společnosti Flashbay zajišťujeme, že poskytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v EHP.
Někteří z našich externích dodavatelů sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), takže zpracování vašich osobních údajů bude vyžadovat přenos údajů mimo EHP. V takových případech zajistíme dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Také můžeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v EHP.

Komu zveřejňujeme osobní údaje?

Během poskytování služeb vaší společnosti nebo organizaci mohou být osobní údaje zveřejněny následujícími způsoby:

Typ příjemce Důvod
Jiné subjekty společnosti Flashbay Za účelem podpory a rozvoje vztahů mezi námi a vaší společností nebo organizací, poskytování produktů a služeb, reakcí na vaše dotazy nebo jakékoliv další komunikace.
Kurýrní nebo zásilkové společnosti Za účelem doručení nebo shromažďování položek
Webové stránky recenzí třetích stran Chcete-li vás vyzvat, abyste si prohlédli naše produkty a služby, pokud tak učiníte.
Právní poradci nebo poradci v oblasti vymáhání pohledávek Za účelem poskytnutí poradenství ohledně právních otázek a/nebo zajištění získání nesplacených dluhů
S regulátory nebo úřady Za účelem naplnění našich právních závazků
Jiné Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodávat, převádět nebo se kterými můžeme sloučit části našeho podnikání nebo našeho majetku. Pokud získáme další firmy nebo restrukturalizujeme naši firmu, mohou noví majitelé případně používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Od těchto stran je požadováno, aby zajistily přijetí vhodných bezpečnostních opatření a zachovaly důvěrnost vašich osobních údajů. Dále smí vaše osobní údaje používat pouze při poskytování těchto služeb a v souladu s našimi pokyny.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovány?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nutnou k podpoření našich oprávněných zájmů při jednání s vaší společností nebo organizací, a poté po dostatečně dlouhou dobu k zajištění dodržování našich závazků podle právních předpisů Anglie a Walesu a podpoření nebo obhájení jakékoli tvrzení z naší strany, nebo proti naší společnosti. Po uplynutí této doby budou údaje anonymizovány nebo smazány.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Máte právo:

 • Požádat o přístup vašich osobních údajů. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje. Upozorňujeme, že možná budeme muset ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Požádat o opravu vašich osobních údajů. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje. Upozorňujeme, že možná budeme muset ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o smazání osobních údajů tam, kde neexistují žádné důvody pro to, abychom je dále zpracovávali. Můžete také požádat o smazání vašich osobních údajů, u kterých jste úspěšně vznesli námitku ohledně zpracování (viz níže), pokud jsme vaše údaje mohli zpracovávat protiprávně nebo jsme-li povinni vymazat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou povinnost. Mějte však na paměti, že v případě konkrétních právních důvodů nemusíme být vždy schopni vaše data vymazat. Tyto důvody vám v případě potřeby oznámíme v odpovědi na vaši žádost.
 • Námitka proti zpracování vašich osobních údajů v případě, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (nebo na třetí osoby) a určitý aspekt vaší konkrétní situace vás na tomto základě donutil k podání námitky proti tomuto pracování, protože se domníváte, že má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitky, pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování vašich informací, které převyšují vaše práva a svobody.
 • Požádat o omezenízpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících scénářích: (a) pokud chcete, abychom stanovili přesnost údajů; (b) pokud naše užívání údajů není zákonné, ale nechcete, abychom jej vymazali; (c) v případě, že u nás údaje potřebujete uchovávat (a to i tehdy, když je již nepotřebujeme), protože potřebujete vytvořit, uplatnit nebo obhájit právní nároky; nebo (d) jste vznesli námitky proti tomu, že používáme vaše údaje, ale musíme ověřit, zda nemáme k jejich použití nadřazené legitimní důvody.
 • Požádat o převod vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Váš údaje vám nebo zvolené třetí osobě poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Všimněte si, že se toto právo vztahuje pouze na automatizované informace, u nichž jste nám původně poskytli souhlas k použití, nebo na případ, kdy jsme tyto informace použili k uzavření smlouvy s vaší společností nebo organizací.
 • Odvolat souhlas kdykoliv budete chtít v případech, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před tím, než svůj souhlas odvoláte, ani zpracování provedené na jiném právním základě, než je váš souhlas. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vaší společnosti nebo organizaci nebudeme schopni poskytovat určité produkty nebo služby.

Máte dotaz?

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se použití vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá z vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, zašlete nám prosím e-mail na adresu data.questionsiastndp@flashbay.com nebo nám napište na naši registrovanou adresu. Odpovíme vám ihned, jakmile to bude vhodné. Délka času závisí na typu a složitosti žádosti a objemu zpracovávaných požadavků, ale odpověď obdržíte nejpozději jeden měsíc od obdržení původní žádosti naší společností.

Regulátor

Komise pro ochranu údajů (DPC) je regulátorem ochrany údajů v Irsku.
Úřad komisaře pro informace (ICO) je regulátorem ochrany údajů ve Spojeném království.