Twister
Fungujeme beze změn. Náš tým prodeje i továrna jsou připraveny vám pomoci.

FAQJak se nastavuje funkce AutoRun?

Funkce automatického spuštění, pokyny pro nastavení funkce u zablokovaných souborů


1) Otevřete editor holého textu, např. Notepad.
2) Vyjměte a vložte ("cut" a "paste") text v následujícím rámečku do tohoto editoru.

[AutoRun]
shellexecute=example.exe


3) Nahraďte text 'example.exe' názvem souboru, který chcete automaticky spouštět, včetně správné koncovky (např. index.html, slideshow.ppt, portfolio.p atd.). Pokud název vašeho souboru obsahuje mezery, např. "company presentation.ppt", nahraďte mezery podtržítkem, např. "company_presentation.ppt".

Soubor, který chcete aby se spustil může být také ve složce, pak nám prosím dejte cestu k souboru. Přes AutoRun můžete spustit i adresu URL.

[AutoRun]
shellexecute=http://www.YourWebsiteAddress.com

4) Nyní uložte a pojmenujte soubor: Autorun.inf
5) Přidejte tento soubor do kořenového adresáře USB flash paměti, se souborem, který chcete automaticky spouštět (a jakýmikoli jinými daty).

POZNÁMKA: tato metoda AutoRun funguje s produkty dodávanými společností Flashbay.com, ale nemusí fungovat s paměťmi zakoupenými jinde. Všeobecný přehled funkce Autorun naleznete na naší stránce Autorun flash pamětí, která zároveň uvádí důležité informace o kompatibilitě operačního systému.


Použití vlastní ikony disku nebo označení ikony

Když je flash paměť zasunutá do počítače, můžete ji vidět jako jeden z disků pod "Můj počítač". Běžně se ukáže standardní ikona disku systému Windows, ale je možné přidat vlastní (např. ikonu vašeho loga) spolu s jejím vlastním označením, které se ukáže pod ní. Lze toho dosáhnout přidáním dalších řádků do skriptu AutoRun. Je také nutno do flash paměti přidat soubor .ico (v tomto příkladě nazvaný company_logo.ico)

Kód:
[AutoRun]
shellexecute=example.exe
icon=company_logo.ico
label=Company Presentation

Je možné, že vaše vlastní IT oddělení bude mít po ruce soubor .ico, vytvořený z vašeho loga. Pokud takový chcete vytvořit, potřebujete k tomu speciální program na výrobu ikon (vytvoření souboru o 16x16 pixelech v klasickém grafickém editoru a jeho název s koncovkou .ico nebude fungovat)

Podpora operačních systémů pro ikony a označení
Příkaz Windows 2000 Windows XP SP3 Windows Vista Windows 7 Windows 8/8.1 Mac Příkaz
Podpora ikony yes yes yes yes Icon=xxx.ico
Podpora štítku yes yes yes yes Label=xxx