Twister

FAQJsou USB flash paměti citlivé na poškození bezpečnostní technikou na letištích?

flash paměti USB a SSD disky letištní bezpečnostní zařízení nepoškozují!